Nieuw leven, ook voor mij!

In het aangezicht al van de dood
gaf Jezus ons een heel nieuw leven
ik begreep het eerst niet goed
dat Hij dat ook aan mij wil geven.

Want wie ben ik, dat Hij mij schenkt
een toekomst en nieuw perspectief
in Zijn optiek ben ik dat waard
mijn Jezus heeft mij innig lief.

Toen dat landde in mijn ziel
liep er een traan langs mijn gezicht
er wacht nieuw leven ook op mij
ik houd mijn oog op Hem gericht.

Intussen gaat mijn leven verder
beleef ik dat ook heel intens
ervaar emoties als een golfslag
ik ben een heel gevoelig mens.

Eens ben ook ik, opnieuw geboren
hoewel niet uit de moederschoot
doch vanuit God,s eeuwige liefde
welk zo oneindig en zo groot.

Want alzo lief had Hij de wereld
dat Hij ons zond, Zijn enige Zoon
opdat ook ik mag zegevieren
en eens zal staan naast Jezus troon!
   
© Grietje Boersma - Drachten