Spiegelbeeld, reflectie

Ik was als een vogel
en vloog wat in,t rond
telkens op zoek
totdat ik het vond.

Maar te lang in rust
dat is niets voor mij
ik wil niet gekooid
laat mij maar wat vrij.

God maakte mij zo
dus niets meer aan doen
zou ik anders willen
nee, voor geen miljoen.

Ik ben wie ik ben
soms iets te spontaan
ik doe, voor ik denk
loop daar tegen aan.

Dan stoot ik mijn neus
hard tegen een muur
maar ach, wat er volgt
is van korte duur.

Dan schud ik mijn hoofd
en loop ik weer verder
achter Jezus aan
want Hij is mijn Herder.

En loop ik te hard
dan zet Hij mij stil
en lacht dan wat zacht
om mijn , vrije, wil.

Die ruimte gaf Hij
om zelf te ontdekken
want dat past bij mij
mij zo uit te strekken.

Soms wordt dit alles
verkeerd uitgelegd
doch, blijf bij jezelf
heeft God mij gezegd.

God heeft mij gemaakt
ik ben geen vergissing
spontaan, impulsief
dat was Zijn beslissing!
   
© Grietje Boersma - Drachten