Zoek eerst het koninkrijk van God

Heer, leert U ons God aanbidden
vroegen Zijn leerlingen aan Hem
verwachtingsvol keken ze Hem aan
Hij liet ze een momentje staan
toen luisterden ze naar Zijn stem.

Hij boog Zijn hoofd en knielde neer
en nam hen teder in Zich op
zegde hen voor, zoals hij bad
verwachte dat men niet vergat
stelde de Vader eerst voorop.

Geef dank, zei Hij, voor wat God schenkt
Hij geeft je zoveel, elke dag
niet meer dan dat, het is genoeg
zelfs als je stellig om meer vroeg
hoewel je alles vragen mag.

Vraag dan dat God je ook vergeeft
pas daarna voel je je echt vrij
God wil echter gebeden zijn
Hij weet wel van jouw zorg en pijn
maar gunt jou ook een schone lei.

Bid dan ook voor je medemens
en schenk vergeving om je heen
heb hart en liefde voor elkaar
smijt maar opzij, al jouw bezwaar
want heus, alleen is maar alleen.

Toen Jezus uitgesproken was
hadden de leerlingen geleerd
dat bidden praten was met God
het maakt niet uit, al is het kort
God heeft Zich nimmer afgekeerd!
   
© Grietje Boersma - Drachten