Ben jij een Koningskind?

Ik ben een Koningskind
in God Zijn Koninkrijk
veel geld bezit ik niet
maar toch ben ik heel rijk.

Een Koningskind te zijn
betekend zoveel meer
in weelde leef ik niet
maar ik leef met mijn Heer.

Ik prijs Hem in gedachten
zo ook in mijn gebed
mijn God, ik ben Hem dankbaar
want Hij heeft mij gered.

Oh, soms laat Hij mij wachten
dan toetst God mijn geduld
zou ik de eindstreep halen
zo Hij mijn wens vervuld.

Maar ach, wat is het moeilijk
als God mijn falen toont
maar dan volgen Uw woorden
Ik heb jou reeds gekroond.

Mag mij erop beroemen
God is mij goed gezind
wat voel ik mij gezegend
ik ben een Koningskind!
   
© Grietje Boersma - Drachten