Dankgebed,
 
Liet U mij mijn gang maar gaan
Dan had ik veel verkeerd gedaan
U trekt dan wel eens aan de rem
En luisterend naar Uwe stem
Hebt U mij dikwijls toch behoed
Dank U Heer, dat was goed!
   
© Grietje Boersma - Drachten