Heilig Vuur,

Getracht te isoleren
Datgene wat sterker is
Getracht monddood te maken
Zo'n groot getuigenis.

Maar hoe zou dat gelukken
Wie bindt de liefde in
Gods werk zal immer doorgaan
We staan aan het begin.

Een opdracht ons gegeven
Sta op! Voor God de Heer
Diep binnen in mij broeit het
En brandt het immer meer.

Een vuur wordt aangewakkerd
Het Licht dat wordt verspreid
Zal iemand het nog doven?
Tot stralen ooit bereid!

Gods Licht is niet te dimmen
Op wat voor tijd en welk uur
De vraag is, staan wij open
Voor dat heerlijk Heilig Vuur?

   
© Grietje Boersma - Drachten