Dicht tot Hem, in de stilte

Ik heb gesluimerd, ingedut
Genoot van stilte om mij heen
En in die stilte zocht ik God
Zo voelde ik mij niet alleen.

Ik fluisterde, mompelde zacht
Wilde de stilte niet verstoren
Omdat de rust in het moment
Mij tegelijk zo kon bekoren.

Het was niet saai, zo stil te zijn
Omdat ik toen God heb ontmoet
Het was sereen, zo heel speciaal
Heb in die stilte Hem gegroet.

Ik deed dat zacht in een gebed
Mijn handen stil ineen gevouwen
En ik wist, God hoorde mij
Mocht op Zijn aandacht wel vertrouwen.

Zo wil ik stil zijn, elke dag
Al luisterend naar God Zijn stem
Want juist die stilte om mij heen
Brengt mij heel dicht tot Hem!
   
© Grietje Boersma - Drachten