In gesprek met God/een gebed..

Heer wilt U mij toch vergeven
ik heb vandaag verkeerd gedaan
heb mij van U gedistantieerd
terwijl ik wist dat was verkeerd
ik ben mijn eigen weg gegaan.

De keuzes die ik zelf maakte
kosten mij een hoge prijs
had ik maar meer naar U geluisterd
U hebt Uw woorden niet gefluisterd
doch ik was weer eens eigenwijs.

Dat is mijn aard, zo ben ik Heer
vandaag heb ik dat ingezien
maar ondanks dat houdt U van mij
U zegt, mijn kind, je bent toch vrij
en keuzes maak je bovendien.

U hebt gelijk, dat geef ik toe
ook gaf U mij een vrije wil
maar Heer, ik ben zo impulsief
en hier en daar wel wat naïef
dat maakt toch wel een groot verschil.

Ik hoor U lachen, zegt: Mijn kind
zo heb ik jou precies bedacht
dat wist ik toch toen ik jou maakte
oh weet U Heer dat het mij raakte
het geeft mij moed en nieuwe kracht.

Want ik mag zijn zoals ik ben
dat lucht zo op, voel me verlicht
en wat mijn keuzes nu ook zijn
ze maken mij niet langer klein
ik maak ze voor Uw Aangezicht.

Wat fijn met U te praten
Dat maakt me tevens blij
Zo met U in gebed
Het heeft mijn ziel gered
In Jezus ben ik vrij
   
© Grietje Boersma - Drachten