Roeping,

Als een dikke mist
Niet doorheen te komen
Heb ik mij zo vergist
Blijft het bij enkel dromen?

Maar God heeft mij geroepen
Tot hier waar ik nu ben
Ik wil mij dan beroepen
Op de klank van Zijn stem.

Het duister strekt zijn klauwen
En grijpt haastig om zich heen
Maar ik, ik mag vertrouwen
God laat mij nooit alleen!

Ja, wat ik voel als,, roeping"
Daar wijk ik niet van af
Want onder geen beding
Weiger ik wat Hij mij gaf!

Ik ben geroepen!

   
© Grietje Boersma - Drachten