Schepping,

In den beginne schiep God de mens
Oh Heer, ik heb maar één wens
Ik voel mij nu zo vaak alleen
Zelfs met de dieren om mij heen
En God hoorde, kreeg toen berouw
Schiep voor de mens een lieve vrouw
Zei, zorg nu maar voor nageslacht
De Heer had overal aan gedacht
Maar de mens was eigenwijs
En werd verjaagd uit het paradijs
Toch, de mens die hield gestand
Hij was immers in Gods hand!

   
© Grietje Boersma - Drachten