De Doper..

Johannes stond in de Jordaan
Riep, laat u dopen nu, oh mens
Dat heb ik dan ook ooit gedaan
Het was mijn allerliefste wens.

Ik was volwassen, zo men zegt
Toen water drupte op mijn hoofd
Mijn leven in Gods hand gelegd
Zo ik mijn Jezus had beloofd.

Die vorm koos ik, het was mijn keus
Ik voelde mij als her-geboren
Ja, dat gevoel, dat was er, heus
Mijn Vader had mij uitverkoren.

Maar het Licht, welk Jezus is
Dat is er ook voor iedereen
Spring over die hindernis
Daarin sta je echt niet alleen.

Wees waakzaam, houd je kaars gereed
En leef je dag, bewust van Hem
Jouw tijd aan Hem is goed besteed
Wanneer je luistert naar Gods stem.

Johannes roept nog steeds met klem!
   
© Grietje Boersma - Drachten