Voorjaar,

Als een roos zich stil ontvouwd
Is het God die het reeds hoort
Wanneer je oog nog niets ontwaart
Ziet God de zon die aan de einder gloort.

Wanneer een lelie voorzichtig toont
En de bloesem zacht ontluikt
Dan is het God die voordat wij
Het zachte parfum van ver al ruikt.

Toch zien mijn ogen niet datgene
Wat Hij verstrooid in één gebaar
En in verwondering besef ik
God is het echter al gewaar.

   
© Grietje Boersma - Drachten