In gesprek..

Ben je bang, vroeg mijn Heer Jezus
Bang voor wat er komen gaat
Ik ben niet bang Heer, was mijn antwoord
Zolang U mij maar niet verlaat.

Dan is het goed, zei mijn Heer Jezus
Want verlaten doe ‘k jou niet
Maar vertel Mij wat jou hindert
Van wat jou kwelt en jouw verdriet.

Dan zou Ik jou pas kunnen helen
Van de benauwdheid en jouw pijn
Zou je Mij willen vertrouwen
Ik zal er altijd voor jou zijn.

Dat zou ik zo graag willen Here
Want heus, ik kan het niet alleen
En U begrijpt mijn diepst verlangen
En waarom ik nu ook zo ween.

Pak Mijn hand, hoorde ik zeggen
Ik keek omhoog, in Uw gezicht
En wat ik zag, roerde mijn ziel
Het was een stralend, helder licht.

Waarom zou ik dat negeren
Dat heeft toch echt geen enkele zin
Ik heb U nodig, mijn Heer Jezus
Dat zie ik nu heus ook wel in.

Ben je nog bang, vroeg mijn Heer Jezus
Of is jouw angst nu wel voorbij
Ja Heer, zei ik, ik voel geen angst meer
Want u bent immers dicht bij mij!
   
© Grietje Boersma - Drachten