Wie oren heeft...,

In de chaos van dit leven
Lijkt U hier soms ver vandaan
Maar dat is juist een vals gegeven
Want wij zijn van U weggegaan.

We dachten het zelf wel te kunnen
En namen het heft in eigen hand
We wilden ons leven zelf zo runnen
Toch hield dat streven nimmer stand.

Eens hebt U drastisch ingegrepen
Zo werd de aarde overspoeld
Maar zouden wij hebben begrepen
Wat U hiermee toen hebt bedoeld?

Beseffen wij dat Uw genade
Ons heeft gered en voor ons pleit
Dat voor ons ligt een weg van vrede
Want U Heer, maakt geen onderscheid.

Oh, strekten wij maar onze handen
Uit naar dat wat U ons biedt
En bevrijd van onze banden
Wetend Heer, Uw wil geschied!

   
© Grietje Boersma - Drachten