De Doop..

Hoezo hebt U zich laten dopen
U bent zo puur en ook zo rein
Zonden van U afgewassen
Welk zonden die van mij toch zijn.

Ik herken mij in Johannes
Die de doop bedienen zou
Maar gehaast een stap terug deed
Omdat hij dit gewis niet wou.

Doch Jezus zei; doe dit nu maar
Het is de wens ook van mijn Vader
Na deze woorden uitgesproken
Kwam Jezus zelf, Johannes nader.

Met water werd Jezus gedoopt
Maar tegelijk ook met de Geest
Hoe bijzonder dit gebeuren
Men vierde in de hemel feest.

En Jezus zelf, Hij werd vervuld
Voor wat Hem stond te wachten
Wat Jezus voor ons heeft doorstaan
Dat vergde alles van Zijn krachten.

Eens heb ik ook de doop ontvangen
Sindsdien behoor ik ook aan Hem
Hij die mij troost en begeleid
Als ik maar luister naar Zijn stem.

Ik weet, ik ben een kind van Hem!
Wat een kunst..

Dank U Here, voor het leven
Ook het leven na de dood
U hebt die dood reeds overwonnen
Toen U, aan,t kruis, Uw bloed vergoot.

Dank U God, voor deze aarde
Al voel ik hierbij wel wat spijt
Want wij verknoeien, Heer, Uw kunstwerk
En raken zo ons erfgoed kwijt.

Dank dat ik voor U mag werken
Aan een bijzonder schilderij
Al schilder ik alleen op canvas
Het is een hele eer voor mij.

Maar het allergrootste kunstwerk
Is.. wat U van ons mensen maakt
Daarbij herstelt U wat verkeerd is
Dat is wat mij zo intens raakt.

Geen Rembrandt kan daar tegenop
En ook van Gogh kreeg het niet klaar
Ik waak er dan ook stellig voor
Dat ik mij daar niet blind op staar.

Want het is God die van ons houdt
Van al wat in de wereld leeft
Hij is de grootste Kunstenaar
Die zielsveel om Zijn schepping geeft!
Een blijde boodschap

Er klinkt een boodschap in mijn oor
ik hoor en lees het overal
over een heel bijzonder kind
Hij werd geboren in een stal.

Men gedenkt dit heuglijk feit
en er is blijdschap om mij heen
mensen komen bij elkaar
er is dan niemand meer alleen.

Hoewel, was dit nu maar eens waar
want er is zoveel eenzaamheid
mensen staan soms plots op straat
zijn hun vertrouwde basis kwijt.

En daar waar eerder opvang was
zijn alle plaatsen reeds bezet
zoekend naar een warme plek
wordt dat helaas te vaak belet.

Dit alles klinkt wel negatief
al is het waar wat ik hier schrijf
maar echt, er is nog altijd hoop
op een, heel liefdevol, verblijf.

Houd je maar vast aan,t Koningskind
want wat God zegt, maakt Hij ook waar
nee, Jezus laat jou nooit alleen
Hij maakt een plekje voor jou klaar.

De boodschap waar ik over sprak
die geldt voor u, voor jou en mij
het biedt een ieder perspectief
dat Jezus leeft maakt mij zo blij!

Er is een Kind geboren, Immanuel!
   
© Grietje Boersma - Drachten