Van het slot..

Mijn hart bestaat uit luikjes
Ze zaten allen dicht
Er was een Man
Die wist ervan
En heeft mijn hart verlicht.

De luikjes gingen open
Voorzichtig, één voor één
Er werd verteld
Het wordt hersteld
Mijn hart was niet van steen.

Nu kan ik het weer dragen
Het is niet meer zo zwaar
God zag het aan
Hij nam mij aan
Een liefdevol gebaar.

Ik wil mijn Heer bedanken
En kniel neer voor mijn bed
Mijn God is groot
Helpt in jouw nood
Hij heeft ook mij gered!
De Doop..

Hoezo hebt U zich laten dopen
U bent zo puur en ook zo rein
Zonden van U afgewassen
Welk zonden die van mij toch zijn.

Ik herken mij in Johannes
Die de doop bedienen zou
Maar gehaast een stap terug deed
Omdat hij dit gewis niet wou.

Doch Jezus zei; doe dit nu maar
Het is de wens ook van mijn Vader
Na deze woorden uitgesproken
Kwam Jezus zelf, Johannes nader.

Met water werd Jezus gedoopt
Maar tegelijk ook met de Geest
Hoe bijzonder dit gebeuren
Men vierde in de hemel feest.

En Jezus zelf, Hij werd vervuld
Voor wat Hem stond te wachten
Wat Jezus voor ons heeft doorstaan
Dat vergde alles van Zijn krachten.

Eens heb ik ook de doop ontvangen
Sindsdien behoor ik ook aan Hem
Hij die mij troost en begeleid
Als ik maar luister naar Zijn stem.

Ik weet, ik ben een kind van Hem!
Wat een kunst..

Dank U Here, voor het leven
Ook het leven na de dood
U hebt die dood reeds overwonnen
Toen U, aan,t kruis, Uw bloed vergoot.

Dank U God, voor deze aarde
Al voel ik hierbij wel wat spijt
Want wij verknoeien, Heer, Uw kunstwerk
En raken zo ons erfgoed kwijt.

Dank dat ik voor U mag werken
Aan een bijzonder schilderij
Al schilder ik alleen op canvas
Het is een hele eer voor mij.

Maar het allergrootste kunstwerk
Is.. wat U van ons mensen maakt
Daarbij herstelt U wat verkeerd is
Dat is wat mij zo intens raakt.

Geen Rembrandt kan daar tegenop
En ook van Gogh kreeg het niet klaar
Ik waak er dan ook stellig voor
Dat ik mij daar niet blind op staar.

Want het is God die van ons houdt
Van al wat in de wereld leeft
Hij is de grootste Kunstenaar
Die zielsveel om Zijn schepping geeft!
   
© Grietje Boersma - Drachten