De Doop..

Hoezo hebt U zich laten dopen
U bent zo puur en ook zo rein
Zonden van U afgewassen
Welk zonden die van mij toch zijn.

Ik herken mij in Johannes
Die de doop bedienen zou
Maar gehaast een stap terug deed
Omdat hij dit gewis niet wou.

Doch Jezus zei; doe dit nu maar
Het is de wens ook van mijn Vader
Na deze woorden uitgesproken
Kwam Jezus zelf, Johannes nader.

Met water werd Jezus gedoopt
Maar tegelijk ook met de Geest
Hoe bijzonder dit gebeuren
Men vierde in de hemel feest.

En Jezus zelf, Hij werd vervuld
Voor wat Hem stond te wachten
Wat Jezus voor ons heeft doorstaan
Dat vergde alles van Zijn krachten.

Eens heb ik ook de doop ontvangen
Sindsdien behoor ik ook aan Hem
Hij die mij troost en begeleid
Als ik maar luister naar Zijn stem.

Ik weet, ik ben een kind van Hem!
   
© Grietje Boersma - Drachten