Heilig Boek,

Ik lees een Boek met gouden letters
De woorden doen mij zichtbaar goed
Het is zeer boeiend, vol verhalen
Van heldendaad en goede moed.

Het is een Boek over profeten
Wat zij eens hebben voorspeld
Over een koning, David geheten
Hij was toch wel een echte held.

Maar de grootste Overwinnaar
Wordt beschreven op het eind
Datgene wat Hij heeft betekend
Wordt onderschat, ja ondermijnd.

Al lezend raakt het mij van binnen
Want het gaat over mijn Heer
De spanning stijgt, Hij wordt gekruisigd
Mijn hart gaat als een gek tekeer.

Mijn Here God, ik kan wel huilen
Om wat U voor mij hebt gedaan
Dan volgt er hoop, er staat geschreven
Dat U mijn Heer bent opgestaan.

Ik droog mijn tranen met mijn handen
En leg het Boek even opzij
Maar morgen lees ik zeker verder
In dit Woord van God voor mij!

   
© Grietje Boersma - Drachten