Het eerste Licht,

Het eerste Licht is reeds verschenen
Maar hebben wij het wel gezien
Zulk helder Licht, zo onbedorven
Zo onopvallend bovendien.

Doch zullen wij het wel herkennen
Een sluier hangt voor ons gezicht
Een nevel lijkt het te bedekken
Of zijn nog onze ogen dicht.

Zijn wij niet allen blind geboren
Zo staan wij voor Gods Aangezicht
Gehuld in diepe duisternis
Rijst voor ons oog het ,,Eerste Licht"!

   
© Grietje Boersma - Drachten