Met open ogen,

De blinde man, hij werd genezen
Maar wilde hij wel alles zien
Wilde hij als voorbeeld dienen
Maar ook als mikpunt bovendien.

Doch zou ik ooit mogen ervaren
Dat mijn Jezus mij genas
Dan zou ik nooit dezelfde wezen
Als wie ik daarvoor immer was.

Mijn hart zou zoveel lichter wegen
Vervuld van blijdschap, vol en vrij
Het juk werd van mij afgenomen
Want dat droeg Jezus ook voor mij.

Mijn ogen weer opnieuw geopend
Niet langer meer in duisternis
Zie ik op naar mijn Heer Jezus
Die ook mijn Genezer is!

   
© Grietje Boersma - Drachten