Mozes,

Het verbond is nu verbroken
Kwaad moet worden uitgeroeid
Dit zijn de woorden van Mozes
Uit teleurstelling voortgevloeid.

Maar wij, wij hebben Jezus
Onze Vorst, Bemiddelaar
Hij maakt voor ons alvast
Een woning in de Hemel klaar.

Wij mogen ons voortaan verheugen
Ons hart is weer verlicht
Want eens zullen wij aanschouwen
Zijn liefdevol Gezicht.

   
© Grietje Boersma - Drachten