De soldaat..

Houd moed, zei ik nog tegen hem
Je zult nu moeten vechten
Maar hoe zou hij, die jonge man
De oorlog gaan beslechten.

Ik keek hem na, schouders omhoog
Het hoofd omhoog geheven
Toe maar, dacht ik, heb goede hoop
Je zult het gaan beleven.

Maar gaandeweg de dag verstreek
Dacht ik aan hem, de jongen
Hij die toch zelf vrijwillig ging
Ik had hem nooit gedwongen.

Mijn hart deed pijn om deze man
Of kind, was hij nog steeds
Mijn kind, die naar het front toe moest
Of was hij daar al reeds.

Waarom!riep ik naar God omhoog
Zijn mensen toch zo wreed
Ik wist, mijn bede steeg snel op
En dat het ertoe deed.

Wat doen wij mensen elkaar aan
Ik kan het niet meer volgen
Mijn kind, mijn zoon, waarom ook hij
Dacht ik en was verbolgen.

Een kind soldaat, dat was hij nog
Het vechten niet gewend
Ik bid dat hij na deze strijd
De liefde nog herkent.

Houd moed, had ik hem nagezegd
Maar zelf ontbrak het mij
Heer, bad ik toen in stilte nog
Maak alle mensen vrij!
In liefde ontvangen..kerstkind

Hoe zou het zijn geweest
Toen Jezus werd geboren
En Zijn zacht gehuil
Van verre was te horen.

Zijn liefdevolle moeder
Boog zacht over Hem heen
En fluisterde heel zacht
Ik laat jou nooit alleen.

Ze was zich niet bewust
Van wat er zou gebeuren
Want deze wetenschap
Zou toch haar hart verscheuren.

Nu keek ze liefdevol
Naar Jezus lieve ogen
En was vanuit haar ziel
Met Hem, haar kind, bewogen.

Plots keek ze naar opzij
Naar Jezus aardse vader
Ze knikte met haar hoofd
En nodigde hem nader.

En Jozef, wat verlegen
Knielde bij Jezus neder
En streelde zacht Zijn hoofdje
Dit deed hij oh zo teder.

Een moeder en haar kind
Is iets van alle tijden
Maar dit Kind, zo speciaal
Zal ons, ook mij, bevrijden!
Mag ik..

Mag ik jou nu houden
Heel stevig in mijn armen
Zo dicht tegen mij aan
En zo jouw hart verwarmen.

Mag ik jou nu dan zoenen
Op jouw beide wangen
Om zonder enig schroom
Voldoen aan dat verlangen.

Mag ik je haren strelen
De zachtheid zo ervaren
En mag ik die sensatie
Dan in mijn hart bewaren.

Mag dit alles weer
Als covid is verdwenen
Ja, ook uit alle landen
Waar het is verschenen.

Mag het, mag het dan
Waar zal ik dan beginnen
Met liefde rond te strooien
Zo kilte overwinnen.

Voor ik je mag omhelsen
Dat duurt nog wel een tijd
Doch.. liefde voor elkander
Raken we nooit meer kwijt.

Laten we hoop behouden
Eant hoop doet immers leven
Eens mogen we weer veel
Dat zullen we beleven!
   
© Grietje Boersma - Drachten