Ode aan de lach

Lach, o lach, waar bent ge nu
waarom bent ge verdwenen
ach, lacht gij mij nu zachtjes uit
terwijl ik zit te wenen.

Een dag hiervoor was het er nog
al schallend door de ruimte
nu hoor ik slechts een kil geluid
dat klinkt vanuit de verte.

Kom, en vaag mijn tranen weg
en voer mij naar het licht
gij die zo heel veel vreugde brengt
kom terug op mijn gezicht.

Lach, zo klaterend, zo fel
ga met mij mee vandaag
ik mis u, held're lach van mij
want ach, ik lach zo graag.

Waarom zou ik nog somber zijn
dat heeft geen enkele zin
dus forceer ik nu een lach
en blijf er bijna in.

Het helpt, mijn ogen stralen weer
mijn mond krult weer omhoog
wolken verdwijnen voor de zon
en zie, een regenboog.

Lach, mijn lach, daar bent ge weer
ik had u slechts gemist
maar uw geluid doet mij zo goed
heeft tranen weggewist.

   
© Grietje Boersma - Drachten