Maria

Ze was een meisje, ja, een kind nog
En hielp haar moeder in het veld
Onder de indruk van het wonder
Hetgeen de engel had verteld.

Ze was ontdaan, zo onverwacht
Was die engel haar verschenen
En voor de boodschap tot haar doordrong
Was hij zo plotseling verdwenen.

Wat had hij ook alweer gezegd
Jij zult een Koningskindje baren
Ze hield haar hand tegen haar borst
Haar hart kwam langzaam tot bedaren.

Hoe zou ze dit moeten vertellen
Zou Jozef haar nu niet gaan haten
Ze zag het angstig tegemoet
Als hij haar maar niet zou verlaten.

Doch in dit alles werd voorzien
De engel zou aan hem verschijnen
Zodat ook hij geloven zou
En alle twijfel zou verdwijnen.

Toen in die nacht werd Hij geboren
Gelegen in een donkere grot
Arm als Hij was, kwam Hij op aarde
Jezus Christus , onze God!
   
© Grietje Boersma - Drachten