Geboren, geborgen..

Laat mijn hart Uw kribbe zijn
En mijn huis Uw stal
Zo U er dan kunt wonen Heer
Met liefde vullen zal.

Ik zal mijn hart eerst luchten
Zo het er fris zal zijn
Want wonen in een hart vol zorg
Is ook voor U niet fijn.

Ook zal ik op gaan schrijven
Wat mij vandaag benauwd
Dan is dat ook maar weg, mijn Heer
En is het niet zo koud.

Wanneer mijn hart dan open staat
Kunt U het binnentreden
U bent van harte welkom Heer
Het is te lang geleden.

En als mijn huis U ook bevalt
Hoop ik dat U er blijven wil
Mijn huis zal dan vol vreugde zijn
Daarin zit toch een groot verschil.

U vraagt....ben jij vergeten
Dit al verwacht Ik niet
Ik kom graag in jouw hart, mijn kind
Al zit het vol verdriet.

Dat alles neem Ik graag op mij
En heb dit reeds gedaan
Dank voor jouw invitatie
Ik zag het tijdig staan.

Oh dank U, mijn Heer Jezus
U kwam voor mij op aarde
Wist U dan Heer, dat ik allang
Mijn hart voor U bewaarde!

Laat mijn hart Uw kribbe zijn..
Heilig..

Ben jij, ben ik wel toegewijd
Aan dat wat God ons vraagt
In omzien naar elkander
Of leef je te gejaagd.

Ben jij, ben ik niet te verkrampt
Te doen wat God ons zegt
Datgene wat Hij liefdevol
Bij ons heeft neergelegd.

God gaf ons Zijn genade
Hij heeft Zichzelf bewezen
Ja, Hij die ons is voorgegaan
Is uit de dood verrezen.

Laat nu de hoop niet varen
Nee, hopeloos is het niet
Want God die in de hemel is
Hij weet van ons verdriet.

En met Zijn eigen handen
Veegt Hij de traan van ons gezicht
Zijn eindeloze liefde
Is op Zijn kinderen gericht.

Hij reikt ons zelfs Zijn zakdoek
Dit met respect gezegd
Ik heb uit overtuiging
Al bij God neergelegd!

Amen!
Uitnodiging..

Durf jij Mij wel te bevragen
Ben je daartoe wel bereid
Weet dat elk open antwoord
Menig mens al heeft bevrijdt.

Ik weet ook dat confrontaties
Erg lastig kunnen zijn
Verheugen zal Ik in jouw vreugde
Maar lijden zal Ik in jouw pijn.

Doe gewoon wat op je hart ligt
Wees niet bang, Ik luister graag
Kom rustig aan Mijn voeten zitten
Toe, stel Mij maar gerust jouw vraag.

Ik weet dat jij zachtmoedig bent
Jouw hart gelijk aan kostbaar goud
Ik kan jou hier en nu vertellen
Dat Ik zielsveel van jou houd.

Tussen allen die hier zitten
Houd Ik jou rustig in het oog
A wachtend tot jij Mij zelf op zoekt
Stop ik maar met Mijn betoog.

Durf je het aan Mij te bevragen
Want geen enkele vraag is dom
Ik wenk je zachtjes met Mijn ogen
Wees niet beschroomd Mijn kind, maar kom!!
   
© Grietje Boersma - Drachten