Welkom bij de Gastheer zelf..

Ga je uit logeren soms
Vroeg iemand pas aan mij
Oh nee, nog niet, voorlopig dan
Was wat ik haar toen zei.

Het is mijn tijd daarvoor nog niet
Alleen God weet wanneer
Hoewel het kan ook morgen zijn
Of zelfs een andere keer.

Dan is het goed, zei die persoon
Ik kan me ook vergissen
Het doet me goed dat je nog blijft
Want ik zou jou zo missen.

Ach, dit zijn woorden..en fictief
Wat opkwam in mijn brein
Daar waar ik dan logeren ging
Zou bij mijn Gastheer zijn.

Die Gastheer is mijn Heere God
Hij maakt vast alles klaar
En als mijn tijd gekomen is
Dan wacht mijn Heer al daar.

Maar voordat ik naar Hem toe ga
Geniet ik hier beneden
God gunt mij dat, en zoveel meer
Hij is heel snel tevreden.

En weet je, jij mag er ook zijn
Je hoeft niets te bewijzen
Dat deed God zelf, in Zijne Zoon
Daar wil ik Hem voor prijzen.

Dat doe ik in het ABC
Afhankelijk van God
Biddend dank en loof ik Hem
Concreet zeg ik tot slot..

Heb vertrouwen allemaal
Het mooiste moet nog komen
Ik voor mijzelf, kijk daar naar uit
Voor nu blijft het bij dromen!
Geboren, geborgen..

Laat mijn hart Uw kribbe zijn
En mijn huis Uw stal
Zo U er dan kunt wonen Heer
Met liefde vullen zal.

Ik zal mijn hart eerst luchten
Zo het er fris zal zijn
Want wonen in een hart vol zorg
Is ook voor U niet fijn.

Ook zal ik op gaan schrijven
Wat mij vandaag benauwd
Dan is dat ook maar weg, mijn Heer
En is het niet zo koud.

Wanneer mijn hart dan open staat
Kunt U het binnentreden
U bent van harte welkom Heer
Het is te lang geleden.

En als mijn huis U ook bevalt
Hoop ik dat U er blijven wil
Mijn huis zal dan vol vreugde zijn
Daarin zit toch een groot verschil.

U vraagt....ben jij vergeten
Dit al verwacht Ik niet
Ik kom graag in jouw hart, mijn kind
Al zit het vol verdriet.

Dat alles neem Ik graag op mij
En heb dit reeds gedaan
Dank voor jouw invitatie
Ik zag het tijdig staan.

Oh dank U, mijn Heer Jezus
U kwam voor mij op aarde
Wist U dan Heer, dat ik allang
Mijn hart voor U bewaarde!

Laat mijn hart Uw kribbe zijn..
Heilig..

Ben jij, ben ik wel toegewijd
Aan dat wat God ons vraagt
In omzien naar elkander
Of leef je te gejaagd.

Ben jij, ben ik niet te verkrampt
Te doen wat God ons zegt
Datgene wat Hij liefdevol
Bij ons heeft neergelegd.

God gaf ons Zijn genade
Hij heeft Zichzelf bewezen
Ja, Hij die ons is voorgegaan
Is uit de dood verrezen.

Laat nu de hoop niet varen
Nee, hopeloos is het niet
Want God die in de hemel is
Hij weet van ons verdriet.

En met Zijn eigen handen
Veegt Hij de traan van ons gezicht
Zijn eindeloze liefde
Is op Zijn kinderen gericht.

Hij reikt ons zelfs Zijn zakdoek
Dit met respect gezegd
Ik heb uit overtuiging
Al bij God neergelegd!

Amen!
   
© Grietje Boersma - Drachten