De steen der hulpe..

Ebenhaëzer..

Ik liep te dwalen, te verdwalen
Was de weg een beetje kwijt
Alsof ik op een kruispunt stond
Het niet meer wist, dat tot mijn spijt.

Moest ik naar links, moest ik naar rechts
Ik twijfelde, of toch rechtdoor
Wanhopig werd ik van mijzelf
Zat ik dan op't verkeerde spoor.

Ik zou nu hulp moeten vragen
Maar ik wist nog niet aan wie
Oh..ik had dit niet begrepen
En zeker niet onder de knie.

Maar als vanzelf gingen mijn handen
Als een gebaar zachtjes ineen
En fluisterde toen als vanzelf
Mijn bede aan mijn Heer alleen.

En als een slag bij held're hemel
Klonk Gods stem binnen in mij
De steen der hulpe, lieve kind
Is jou voor eeuwig heel nabij!
Welkom bij de Gastheer zelf..

Ga je uit logeren soms
Vroeg iemand pas aan mij
Oh nee, nog niet, voorlopig dan
Was wat ik haar toen zei.

Het is mijn tijd daarvoor nog niet
Alleen God weet wanneer
Hoewel het kan ook morgen zijn
Of zelfs een andere keer.

Dan is het goed, zei die persoon
Ik kan me ook vergissen
Het doet me goed dat je nog blijft
Want ik zou jou zo missen.

Ach, dit zijn woorden..en fictief
Wat opkwam in mijn brein
Daar waar ik dan logeren ging
Zou bij mijn Gastheer zijn.

Die Gastheer is mijn Heere God
Hij maakt vast alles klaar
En als mijn tijd gekomen is
Dan wacht mijn Heer al daar.

Maar voordat ik naar Hem toe ga
Geniet ik hier beneden
God gunt mij dat, en zoveel meer
Hij is heel snel tevreden.

En weet je, jij mag er ook zijn
Je hoeft niets te bewijzen
Dat deed God zelf, in Zijne Zoon
Daar wil ik Hem voor prijzen.

Dat doe ik in het ABC
Afhankelijk van God
Biddend dank en loof ik Hem
Concreet zeg ik tot slot..

Heb vertrouwen allemaal
Het mooiste moet nog komen
Ik voor mijzelf, kijk daar naar uit
Voor nu blijft het bij dromen!
Geboren, geborgen..

Laat mijn hart Uw kribbe zijn
En mijn huis Uw stal
Zo U er dan kunt wonen Heer
Met liefde vullen zal.

Ik zal mijn hart eerst luchten
Zo het er fris zal zijn
Want wonen in een hart vol zorg
Is ook voor U niet fijn.

Ook zal ik op gaan schrijven
Wat mij vandaag benauwd
Dan is dat ook maar weg, mijn Heer
En is het niet zo koud.

Wanneer mijn hart dan open staat
Kunt U het binnentreden
U bent van harte welkom Heer
Het is te lang geleden.

En als mijn huis U ook bevalt
Hoop ik dat U er blijven wil
Mijn huis zal dan vol vreugde zijn
Daarin zit toch een groot verschil.

U vraagt....ben jij vergeten
Dit al verwacht Ik niet
Ik kom graag in jouw hart, mijn kind
Al zit het vol verdriet.

Dat alles neem Ik graag op mij
En heb dit reeds gedaan
Dank voor jouw invitatie
Ik zag het tijdig staan.

Oh dank U, mijn Heer Jezus
U kwam voor mij op aarde
Wist U dan Heer, dat ik allang
Mijn hart voor U bewaarde!

Laat mijn hart Uw kribbe zijn..
   
© Grietje Boersma - Drachten