Hoopvol

Zoveel gebeurd
Vervolging en veel pijn
En dat terwijl ik Heer
Alleen van U wil zijn.

Gekwetst, gekrenkt
Mijn hart trekt daarbij saam
Doch, leer ik ook verdragen
Het is alles om Uw naam.

Teleurstelling, verdriet
Maar oh, welk wondermooi geluid
Want Heer, Uw liefdevolle stem
Klinkt boven alles uit.

Liefde en trouw
Hebt U getoond aan mij
Daar waar ik faalde Heer
Bleef U steeds aan mijn zij.

Inzicht, wijsheid
U hebt mij onderwezen
Zoveel van U geleerd
Heb ik niets meer te vrezen!

   
© Grietje Boersma - Drachten