In Zijn spoor

Ik vraag maar niet naar een waarom
Want dat is overbodig
God is toch te groot voor mij
Maar staat mij immer weer nabij
Een antwoord is niet nodig.

En leef ik in onzekerheid
In wat het leven brengen zal
Komt het op mijn vertrouwen aan
Een fundament van mijn bestaan
God trekt mij uit dat diepe dal.

Hij zal mij leiden, dag en nacht
Dus volg ik in Zijn Licht
Mijn voeten plaatsend in Zijn spoor
Loop ik dan vastberaden door
Mijn hoop is slechts op Hem gericht.

   
© Grietje Boersma - Drachten