Mededogen

Mijn God ik heb van U verwacht
Dat U ook hoort naar mijn gebed
Ik heb tot U gesmeekt vannacht
Mijn hele ziel daarin gelegd.

Maar twijfel soms of U mij hoort
Terwijl ik stellig tot u spreek
Mijn stem wordt in de kiem gesmoord
Toch hoorde U, zoals reeds bleek.

Want gaandeweg heb ik geproefd
Dat U erbij was al die tijd
Ik daagde uit, heb U beproefd
En daarvan heb ik nu Heer, spijt.

Doch tegelijk geeft U mij rust
Kan ik op U vertrouwen Heer
U hebt mijn zielenstrijd gesust
Stelt mij gerust, ja, keer op keer.

En net als Abraham eens heeft gedaan
Gesmeekt, gebeden, uitgedaagd
Zo ik verdrietig en ontdaan
U om genade heb gevraagd.

Tot U vol liefde tot mij zei
Ik heb gehoord wat jij mij vroeg
Wend je gedachten nu op Mij
Want Mijn genade is genoeg!

   
© Grietje Boersma - Drachten