Tijdloos

Er is geen tijd verbonden
Aan het verspreiden van Gods woord
Hij heeft zijn Woord gezonden
Aan een ieder die het hoort.

   
© Grietje Boersma - Drachten