Trouwe Vader

Heer,ik hoef U niet te vragen
naar het hoe en het waarom
U hoeft niet uit te leggen
waarom ik in problemen kom.

Het is aan mij hieruit te leren
U, die mij steunt, ja elke dag
en dat ik steeds weer mag ervaren
dat ik uit Uw genade leven mag.

U zend mij geen verdriet of pijn
ook geen lichaam welk gebroken is
wel zend U moed en heel veel kracht
zo ik om kan gaan met droefenis.

Ik wil vertellen van uw liefde
die eeuwig is, en Heer, zo groot
want het ontroerd mij steeds opnieuw
dat U mij opricht uit mijn nood.

U bent altijd trouw mijn Here
ja, U blijft immer aan mijn zij
en houd mij vast, laat nooit meer los
U bent mijn Herder, Adonai!

   
© Grietje Boersma - Drachten