Vergeten woorden

Als de woorden snel verdwijnen
In het lawaai van alledag
En je niet meer kunt hervinden
Wat je oog toch echt pas zag
Weet dan dat juist die Ene
Begrijpt wat je wilde zeggen
Omdat Hij dikwijls zelf die woorden
In jouw mond al wilde leggen
Ja worstel je door dikke mist
En kom je er niet meer doorheen
Weet dan dat Hij al alles wist
Hij laat je nimmer meer alleen!

   
© Grietje Boersma - Drachten