Trouw

In mij heerst er vrede
rust, in mijn hart en ziel
dankbaar voor al die keren
dat U mij opving als ik viel.

Mijn ogen Heer, die stralen
een lach op mijn gezicht
want dwars door het diepe donker
hebt U mijn pad verlicht.

Kon ik mijn tred vervolgen
een lantaarn was niet nodig
want aan Uw hand, mijn Here
was dat simpel overbodig.

Ja, samen aan Uw zijde
voel ik mij veilig en vertrouwd
het is fijn om te beseffen
dat U, mijn Here, van mij houdt!

   
© Grietje Boersma - Drachten