Blik op Oneindig

Ik tast weer eens in,t donker
mijn handen grijpen mis
ik zoek houvast, wanhopig
maar 't is alles duisternis.

Toch blijf ik vol vertrouwen
op Jezus Zijn aanwezigheid
omdat ik van Zijn liefde weet
Hij maakt geen enkel onderscheid.

Dan plots voel ik een lichtknop
ik druk, het licht gaat aan
al badend in dat held,re Licht
weet ik mijn weg voortaan.

Mijn Jezus, Gids en Trooster
ik zou eeuwig verloren zijn
als 'k U niet meer kon vinden
verzwolgen in verdriet en pijn.

Ik heb geluk, U laat nooit los
al voel ik mij intens verloren
er komt een dag, een mooie dag
dan voel ik mij weer als herboren.

   
© Grietje Boersma - Drachten