Door mijn lijden heen,

Zou ik het kunnen zoals U
mijn hele wezen geven
mijn lichaam en mijn bloed
kortom, mijn hele leven.

Ik kan daarop wel zeggen
mijn Heer, dat lukt mij nooit
maar U hebt dat voor mij gedaan
gebonden en gekooid.

U voelde net als mij verdriet
ervoer de bittere pijn
en aan het Kruis was U verlamd
verdroeg haat en venijn.

Maar Heer, U bent weer opgestaan
bestrafte zonde en de dood
zo het mij niet meer treffen zal
mijn Heer, wat bent U groot.

Met U, Heer, zal ik overwinnen
mijn handicaps zal ik weerstaan
omdat ik weet dat U mij steunt Heer
U met mij deze weg zult gaan.

Wanneer je spreekt over het lijden
een antwoord zoekt op het , waarom
kijk dan omhoog, op onze Jezus
Hij helpt mij als ik bij Hem kom!

Zou Jezus niet een voorbeeld zijn
Hij heeft mij zoveel troost gebracht
mijn lijden wordt er lichter door
door Hem gedragen en volbracht!
   
© Grietje Boersma - Drachten