Dank, mijn dank is groot!

U was er, Heer, toen ik aan pijn leed
U was er, toen, in mijn verdriet
U was er, dwars door mijn beperking
U die mij immers nooit verliet.

U was het, die mij steeds weer troostte
U was het, en bleef al die tijd
U was het, door mijn worstelingen
U die zo naarstig naast mij strijdt.

U bent het, Heer, mijn Inspirator
U bent het, zelfs wanneer ik strand
U bent het, die mij er doorheen trekt
U neemt mij altijd bij de hand.

U zult er altijd voor mij wezen
daarvan ben ik wel diep doordrongen
daarvoor wil ik U prijzen Heer
zoals de engelen voor U zongen.

Dank U Jezus, zal ik zingen
nog voor de dag is opgestart
al zal het niet zo zuiver klinken
ik zing voor U met heel mijn hart!
   
© Grietje Boersma - Drachten