Heilig..

Ben jij, ben ik wel toegewijd
Aan dat wat God ons vraagt
In omzien naar elkander
Of leef je te gejaagd.

Ben jij, ben ik niet te verkrampt
Te doen wat God ons zegt
Datgene wat Hij liefdevol
Bij ons heeft neergelegd.

God gaf ons Zijn genade
Hij heeft Zichzelf bewezen
Ja, Hij die ons is voorgegaan
Is uit de dood verrezen.

Laat nu de hoop niet varen
Nee, hopeloos is het niet
Want God die in de hemel is
Hij weet van ons verdriet.

En met Zijn eigen handen
Veegt Hij de traan van ons gezicht
Zijn eindeloze liefde
Is op Zijn kinderen gericht.

Hij reikt ons zelfs Zijn zakdoek
Dit met respect gezegd
Ik heb uit overtuiging
Al bij God neergelegd!

Amen!
   
© Grietje Boersma - Drachten