god vangt al jouw tranen op
   
© Grietje Boersma - Drachten