De grote zomer komt..


Ik kwam deze zin ergens tegen, in Bijbelse context en het zette mij aan het denken..
Wat kon er mee worden bedoeld..De grote zomer komt!

Ik deel/zet het even in en vanuit mijn eigen situatie:
Al sinds een 4-tal jaren is mijn persoonlijke thuis situatie zorgelijk i.v.m ernstige ziekte hier alzo..het gaat dan niet om 1 ernstige ziekte, maar om meerdere, zal ze hier niet noemen, dan wordt het een medisch verhaal wat niet de bedoeling is. Maar..het zette mij in een onverwachte rol van mantelzorger welke ik met liefde en veel geduld probeer in te vullen. Het is een taak die niet altijd even gemakkelijk valt, eerlijk gezegd..soms erg moeilijk..lees..zwaar is, daar kan ik niet omheen en zullen velen met mij waarschijnlijk herkennen!
Doch echter heb ik opnieuw ontdekt/ervaren dat er een Helper is, een Trooster die mijn tranen, welk soms rijkelijk gegoten, liefdevol van mijn wangen veegt..een geduldig Luisteraar tegelijk tegen Wie ik altijd mag klagen en/of zorgen, maar ook fijne dingen mag delen..altijd!!
Een Bemoediger die mij heeft laten weten dat er ooit een einde komt aan het lijden welk wij hier soms moeten ondergaan. Niet een lijden die God over ons uitstort..dat lijden heeft Jezus zelf voor ons aan het Kruis gedragen!! Maar hetgeen wat ons menselijkerwijs overkomt..Hoe? Welnu..door ons een grote zomer te beloven..
Psalm 38: 16 zegt: Want op U, Here, hoop ik. Gij immers zult antwoorden Here God!
De grote zomer zal komen..verlossing van ziekte en van zorgen..kortom..van het menselijk lijden hier op Aarde!!

Is het niet een prachtig vooruitzicht..te mogen verheugen op die zomer waarin het licht..eeuwig Licht, welke de zon zal vervangen.. nooit meer zal verdwijnen!!

Nu, dat is wat deze zin, belofte inhoudt voor mij!! Jij, u mag het invullen zo jij/u het wilt hoor, daarin is een ieder vrij..maar hoe dan ook..je mag je verheugen..dat wordt je gegund!!

Halleluja, Amen!!
   
© Grietje Boersma - Drachten