Zie op naar Hem..

Zacheus, de tollenaar, was druk bezig met het bijschrijven van de reeds betaalde belastingen toen hij bewust werd van het tumult buiten zijn geïmproviseerde kantoortje. Hij werd nieuwsgierig en legde zijn werk even stil, iets wat zeldzaam was, daar hij een ijverig mannetje was, vooral wanneer het om geld ging..daar was hij namelijk gek op.
Hij liep naar de deur, keek en vroeg aan een voorbijsnellende voorbijganger wat er aan de hand was.
Heb je het niet gehoord, vroeg deze verbaasd en geagiteerd. Hij had duidelijk haast en gunde zich weinig tijd dit uit te leggen, maar Zacheus bleef aanhouden: Vertel me, wat is er aan de hand, waarom dit tumult?
De man vertelde in het kort; Jezus komt voorbij, de Messias, Verlosser van het volk!!
Dit liet Zacheus zich niet twee keer vertellen, hij stormde naar buiten maar werd gelijk opgeslokt door de menigte.
Daar hij kort van stuk was zag hij niets, werkelijk niets. Hij raakte bijna in paniek, want hoe zou hij Jezus kunnen benaderen, hoe zou hij Hem kunnen zien.
Daar zag hij de boom, deze had er altijd al gestaan, maar was eerder nooit door Zacheus opgemerkt.
Hij besloot erin te klimmen, hogerop te gaan ( dit was altijd al zijn doel geweest, hogerop klimmen) eenmaal op de hoogste tak gezeten stevende hij boven alle mensen uit en ja..daar zag hij Jezus. Eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld want had zich de Meester anders voorgesteld, meer koninklijk, gekleed in een purperrode mantel, afgezet met satijnen bies. In plaats daarvan was Jezus gekleed in een wit hemd, met daarover een roomwitte sjerp. Terwijl Zacheus dit beeld even moest verwerken en zo in gedachten verkeerde, sprak Jezus hem plots aan. Van schrik liet Zacheus bijna los, kon nog net voorkomen dat hij uit de boom viel.
Jezus kon een glimlach niet verbergen, vroeg toen: Zou je naar beneden willen komen, ik wil graag in jouw huis verblijven!
Nu, dat was zoiets unieks, nooit wilde iemand te gast zijn bij Zacheus, hij, de tollenaar, werd verfoeid om zijn ietwat duistere praktijken, maar Jezus..nu, die keek verder..Hij wist wat voor iemand Zacheus diep van binnen was, kon zijn! Genoemde wist niet hoe snel hij uit de boom moest komen, liet zich zelfs het laatste stukje vallen. Blij verbaasd liep hij voor Jezus uit naar zijn huis. Jezus volgde hem, dit viel niet in goede aarde bij de menigte. Was het uit jaloezie dat men vroeg wat Jezus in het huis van die bedrieger moest?! Ze gunden het dit miezerige mannetje niet, vonden het niet terecht!
Maar na het bezoek van de Heiland bleek een wonderlijke ommekeer bij Zacheus in werking gebracht.
Hij besloot alles wat hij onterecht had verkregen terug te betalen. En zelfs nog meer.
Daarbij verdeelde hij al zijn bezittingen aan de armen. Materieel deed er niet meer toe. Jezus had hem doorzien en aanvaard zo hij was. En Zacheus..hij kon niet anders dan Jezus te volgen in diens goede gaven. Zijn huis was gered..de Verlosser was gekomen!!

Dat is wat Jezus bewerkstelligd in de mens. Zodra je Zijn vraag om ook in jouw hart te mogen verblijven, aanneemt, verandert iets in jou!
En al zal je leven soms door stormen worden overspoeld, Hij zal rust brengen. Vertrouw je op Hem?!
   
© Grietje Boersma - Drachten